Új szakkönyvek
Szivattyúk nélkül nincs vízellátás!
2013-08-05 12:10:32
Kiss Miklós
Józsa István aranydiplomás gépészmérnök a szerzője két ipartörténeti, illetve üzemeltetési szakkönyvnek, melyek a szivattyúzási technológia iránt érdeklődőknek és az üzemeltetőknek jelenthetnek érdekes olvasmányt. "A hazai szivattyúgyártás története a XX. században" című könyv, a magyar gépgyártásnak olyan területét mutatja be, mely igen jelentős helyet foglal el a magyar ipar fejlődésében a dualizmus korától napjainkig. Ez a technikatörténeti kiadvány, elsősorban a műszaki szerkezetekre koncentrál, de tisztelettel adózik az egykori fejlesztő mérnök eredményei előtt. Fejlődésében láttatja a szivattyúk modernizálása felé vezető utat, kiindulva a dugattyús szivattyúktól a centrifugál-szivattyúkon át a propeller szivattyúkig. A szerző maga is tevékeny résztvevője volt ennek a szivattyútörténetnek, mint a Ganz gyár konstruktőre, ezért a tárgyalás tartalmi gerincét a hazai egyedi nagy beruházások szivattyúzás technikai eseményei adják. Ez a könyv szivattyúk fejlődés-történetén keresztül betekintést nyújt a legkülönbözőbb gazdasági ágazatok eseményeire, valamint a múlt század iparának vezetési szemléletére. Ezek a különleges esetek a szerző szubjektív megítélésén keresztül rávilágítanak a szivattyúk fejlesztésén keresztül az egyiptomi vagy a nyugatnémet szivattyúexport eseményeire, valamint a szovjet-magyar szivattyú fejlesztési munkák különleges folyamatára, ami már a mai gépészmérnökök számára egy izgalmas "időutazást" jelenthet. A gépekről máshol fel nem lelhető fényképeket és összeállítási rajzokat közöl pontos méret-, típus-, teljesítmény- és hajtásadatokkal. A könyvnek szerves részét képezi az a 60 oldalas melléklet, amely muzeális belvízmentesítő gépházak és múzeumok régi szivattyúit, gépegységeit és berendezéseit mutatja be részletesen. " Az Örvényszivattyúk a Gyakorlatban /Konstrukció Üzemeltetés Karbantartás"/ cím alatt elsősorban a felhasználó, üzemeltető mérnök szemszögéből ismerteti a konstruktőr szemléletű szerző a legkülönbözőbb szivattyúk szerkezeti felépítését, amit az üzemeltetés igényei szerint alakítottak ki. Ezen belül külön fejezet tárgyalja a szivattyúk szerkezeti elemeit, az üzemeltetés és a karbantartás szempontjainak figyelembevételével. Külön-külön ismerteti a szerző a korszerű merülőmotoros és a búvárszivattyúk, valamint a hermetikus gépcsoportok szerkezeti tulajdonságait, és alkalmazásuk célszerű lehetőségeit. Kiemelten részletesen szerepel a kiadványban a frekvenciaváltóval felszerelt, fordulatszám szabályozott szivattyúk alkalmazásának lehetőségei és buktatói. A szivattyúházak kialakításának szempontjai, a segédüzem, továbbá a gépházi csövek és zárszerkezetei külön-külön fejezeteket alkotnak. Az üzemellenőrzés, monitoring, az üzemi mérések, az örvényszivattyúk karbantartásának és nagyjavításának jellemző esetei gazdagítják Józsa István igényes munkáját. A könyv végén a mértékadó hazai szivattyúkat gyártók és forgalmazók referencia szakcikkei olvashatók. A könyvek megrendelhetők a kiadónál e-mail-ben vagy telefonon. Fizetés: a teljesítéskor, számla ellenében. Ár: 3000 Ft+5%áfa. Invest-Marketing Bt. Felelős kiadó: Imre Miklós E-mail: invest.bt@chello.hu Tel.: +36-20-91-20-988