OVF sajtótájékoztató
Befejeződött a vízügyi informatikai projekt.
2013-12-18 21:57:22
Kiss Miklós
Az Európai Unió 2000-ben elfogadott Víz Keretirányelvének célja földrészünk felszíni és felszín alatti vizeinek javítása, jó állapotának elérése. megóvása. Az EU Víz Keretirányelve számos vízvédelmi feladatot és jelentési kötelezettséget írt elő az EU tagállamoknak, így hazánknak is. A kor igényeinek megfelelő számítástechnika, informatika vált szükségessé a felszíni és felszín alatti vízkészleteink javítása, megóvása érdekében végzett tevékenységek, eredmények dokumentálásához. A 2012-ben kezdődött informatikai fejlesztés befejeződött, melyet az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) sajtótájékoztatón ismertetett a média képviselőivel. A projekt megvalósításának keretében olyan vízgyűjtő-gazdálkodástervezéshez megfelelő informatikai és adatbázis háttért alakítottak ki, amely alkalmas az intézkedési tervek végrehajtásának támogatására és a jelentési és tájékoztatási feladatok teljesítésére. Az adatelérések, lekérdezések, karbantartások kezelésére az alkalmazás-fejlesztés részeként kialakítottak egy ún. a valós "felhő-szolgáltatást" mellyel a távoli felhasználó, regisztrálás és engedélyek alapján jogot és virtuális lehetőséget kap a központi szerver használatára, mind adattárolás, mind pedig térinformatikai szolgáltatásra, publikálásra. Létrehoztak többek között egy többnyelvű Európai Unió - Víz Keretirányelv (EU-VKI) szótár-fogalomtárat is. A Víz Keretirányelv végrehajtásával kapcsolatos széleskörű lakossági tájékoztatást segíti a projekt részeként fejlesztett több szolgáltatást nyújtó http://www.euvki.hu/ honlap.