16 fős vízügyi tudományos tanács alakult

2014-02-25 22:28:23
Kiss Miklós
A vízügyi szolgálatot felügyelő Belügyminisztérium Tudományos Tanácsának részeként megalakult az Országos Vízügyi Főigazgatóság Tudományos Tanácsa. Feladatai többek között közreműködni a vízstratégia véglegesítésében; a vízügyi tudósutánpótlás érdekében a tehetséggondozás módszereinek és lehetőségeinek, továbbá az állami vízügyi feladatok ellátását is támogató kutatási és fejlesztési főirányok kidolgozása; foglalkozás a tágan értelmezett vízbiztonság kérdéseivel. 16 fő: akadémikusok, professzorok és gyakorlati, tudományszervezői munkában jártas szakemberek a tanács tagjai. Elnöke: dr. Váradi József,, alelnöke: dr. Bakonyi Péter, titkára: Reich Gyula lett.