Víziközmű és vízgazdálkodási jogszabályok változta

2015-07-09 20:43:19
Kiss Miklós
Módosították a 2011-ben kiadott vízközmű törvényt (2011. évi CCIX törvény) továbbá az egyes vízgazdálkodási és tűzvédelmi tárgyú, illetve közszolgáltatás ellátásával összefüggő törvényeket. A jogszabályok a Magyar Közlöny 2015. július 8-án kiadott idei 100. számában jelentek meg. http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15100.pdf