Ismét tüntetnni fognak az ALFÖLDVÍZ vízművesei
Az ALFÖLDVÍZ Szakszervezet sajtóközleménye
2019-08-13 00:48:54
Kiss Miklós
Az ALFÖLDVÍZ Szakszervezet legmagasabb döntéshozó testülete 2019. augusztus 09.-én megtartott ülésén kiemelt napirendként tárgyalta a 2019. június 28-án, Budapesten, a Karmelita kolostor előtt tartott demonstráció óta eltelt időszak történéseit. A munkavállalókat képviselő testületi tagok véleménye szerint, nem látnak érdemi előrelépést a munkavállalókat érintő kérdésben. Továbbra sem történt olyan kormányzati intézkedés, amely azt eredményezte volna, hogy az ALFÖLDVÍZ Zrt.-nél foglalkoztatott munkavállalók 2019-évben béremelésben részesülhessenek. A jelenlegi igen feszült helyzetben, az ígéretek már nem elfogadhatóak a munkavállalók számára. A korábbi, június 28-án megtartott demonstráción Szakszervezetünk egy hónap időtartamban határozta meg, hogy érdemi, ?kézzel fogható" eredmény szülessen. Ez nem valósult meg. Továbbra is nagyszámú a munkavállalói elvándorlás, ami megállíthatatlanak látszik, így mára a szolgáltatás biztonsága került veszélybe. Egyre csökkenő számú, jól képzett munkavállaló látja el ezt a legalapvetőbb szükségletet ellátó szolgáltatást. Szakszervezetünk továbbra is hatékonyan kíván fellépni a munkavállalók érdekeiért, a munkahely védelméért. Testületünk határozata alapján tovább folytatjuk érdekérvényesítő tevékenységünket, más lehetőség híján az ?utcán". Szakszervezetünk nem tudja elfogadni azt, hogy a véleményünk szerint elhibázott kormányzati döntések sorozata miatt a gazdasági ellehetetlenülés szélére sodort cégnél a munkavállalók kerüljenek a ?szívó oldalra". A cég működőképességének fenntartására tett tulajdonosi utasítást a cégvezetés, a dolgozókat érintő megszorításokkal kívánja teljesíteni, amely jövedelemcsökkenéssel és üzemeltetői kockázattal járhat. A fizetésemelés helyett a kedvezőtlen körülmények között is helytálló munkavállalókat további megszorító intézkedésekkel tervezik sújtani. Ismételten demonstrációt fogunk bejelenteni és megtartani, változatlan helyszínen, az ország víziközmű szolgáltató társaságainál működő szakszervezetek részvételével. Tisztelettel: Miskéri László s.k. titkár .