Tájékoztatás a Szegedi Vízmű Zrt. eddigi intézkedéseiről, és működéséről a koronavírus-járvány alatt
2020-03-29 18:13:52
Kiss Miklós
A víziközmű szolgáltatás kiemelt jelentőségű szolgáltatás, ezért annak biztosítása kulcsfontosságú feladat. Az üzemmenet folytonosságának fenntartása érdekében az egyik legfontosabb feladatunk munkatársaink, szakembereink egészségének a megóvása, hogy továbbra is megfelelően el tudják végezni a munkájukat. Szolgáltatásunk folyamatos biztosítása, valamint fogyasztóink és munkatársaink egészségének a megóvása, a fertőzés kockázatának minimalizálása érdekében Társaságunk több intézkedést is hozott az Üzemfolytonossági tervben meghatározottak alapján. Ügyfélszolgálat: Megelőző intézkedésként átmenetileg bezártuk ügyfélszolgálati Irodánkat, így a személyes ügyfélfogadás március 16-tól - további rendelkezésig - szünetel. Ügyfeleink az ügyeiket telefonon (62/558-855), honlapunkon keresztül (www.szegedivizmu.hu), vagy e-mailben (ugyfel@szegedivizmu.hu) intézhetik. Telefonos ügyfélszolgálat: Hétfő-Kedd-Csütörtök 8:00 - 16:00, Szerda 8:00 - 20:00, Péntek 8:00 - 14:00. Felhasználói, tulajdonosi változásközléseket postai, vagy elektronikus levélben a szükséges dokumentumok csatolásával (adásvételi, bérleti stb. szerződés, bírtokba adási jegyzőkönyv) küldhetik meg. A felhasználók által aláírt közszolgáltatási, mellékszolgáltatási egyéb szerződéseket postai úton vagy átmenetileg elektronikus levélhez csatolva továbbíthatják. Ebben az esetben az eredeti aláírással ellátott szerződést a korlátozó intézkedések feloldását követő 15 napon belül szükséges megküldeni. Locsolási kedvezménnyel kapcsolatosan az ügyfélszolgálati iroda munkatársai telefonon, illetve e-mailben adnak tájékoztatást. Pénztár: Az Ügyfélszolgálati irodában működő pénztárunkban is szünetel a személyes ügyfélfogadás, a vízdíjszámlát az alábbiak szerint egyenlíthetik ki felhasználóink: - csoportos beszedési megbízással lakossági folyószámláról, - átutalással, - készpénz-átutalási megbízással (sárga csekk) a postahivatalokban, illetve - a honlapunkon (www.szegedivizmu.hu) elérhető bankkártyás díjfizetés alkalmazásával. Számlázás, kézbesítés A számlák (vízdíjas és egyéb) kiállítása, saját kézbesítése és postai kiküldése folyamatos a megszokott rend szerinti. Műszaki egyeztetés (engedélyezés) Az új kérelmek, tervek (víz-, szennyvíz-bekötések, mellékmérők) személyes beadása átmenetileg szünetel. A már jóváhagyott kérelmekkel (árajánlatok, megrendelők, tájékoztató anyagok) kapcsolatos ügyintézés - telefonon (62/55-88-55, hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön 8:00 - 16:00-ig, pénteken 8:00 - 14:00-ig) - vagy elekronikus úton a vizmu@szegedivizmu.hu történhet. Vízmérő csere, leolvasás Március 16-ától átmenetileg felfüggesztettük a mellékvízmérők cseréjét, üzembe helyezését és hitelesítését, illetve az ezzel kapcsolatos időpont egyeztetéseket is. A személyes kontaktusok és ezáltal a fertőzésveszély minimalizálása érdekében átmenetileg nem végzünk helyszíni szemléket, ellenőrzéseket sem. A leolvasási tevékenységünket fokozott óvatossággal végezzük, kérjük, hogy segítsék munkatársainkat azzal, hogy kiírják mérőállásukat a kihelyezett nyomtatványokra! A vízmérő állását bejelenthetik az alábbiak szerint is: - honlapon keresztül: www.szegedivizmu.hu (regisztráció nélkül is); - e-mailben: vizmeroallas@szegedivizmu.hu; - Androidos mobiltelefonról (regisztráció nélkül); - telefonon (nyomógombos mérőállás bejelentés): 62/55-88-55, 80/822-444; Vízkorlátozás szüneteltetése Tekintettel arra, hogy a koronavírus járvány terjedésének a lassításában a higiénés előírások betartása kiemelt jelentőséggel bír, ezért 2020. március 16-tól szüneteltetjük a lakossági felhasználók esetében az új vízkorlátozások, és a szolgáltatás felfüggesztésének kezdeményezését a szolgáltatási területünkön. A vízkorlátozás szüneteltetése nem vonatkozik azokra a fogyasztási helyekre, ahol a vízkorlátozást, szolgáltatás felfüggesztést már ? a jelen intézkedés meghozása előtt ? alkalmaztuk. Hibabejelentés - Változatlan! A szolgáltatással kapcsolatban észlelt meghibásodásokat, üzemzavarokat, egyéb rendellenességeket a nap 24 órájában az alábbi módon lehet bejelenteni: - Telefon: 06-62/42-01-55, 06-80/82-88-82 (zöldszám) - Fax: 06-62/554-749, 06-62-558-800 - E-mail: kozerdeku@szegedivizmu.hu és a vizmu@szegedivizmu.hu Levélben: a Szegedi Vízmű Zrt. 6701 Szeged, Pf.: 104 címen A Szegedi Vízmű Zrt. is folyamatosan nyomon követi a járvány alakulását, és - szükség szerint - további intézkedéseket teszünk, melyekről haladéktalanul tájékoztatjuk ügyfeleinket. A felfüggesztett tevékenységeket a kormány által meghirdetett veszélyhelyzet feloldása után folytatjuk. Szegedi Vízmű Zrt.