Kevés a víz a Dunában, de elegendő vizet adnak a kutak Budapestnek
2021-06-29 10:02:11
Kiss Miklós
Megfelelő üzemeltetés mellett a Duna partjára telepített kutak biztosítani tudják a főváros vízigényét. Budapest vízellátását nem befolyásolja a Duna alacsony vízállása ? tudtuk meg Csó-ka Gyulától, a vízmű kutak szakértőjétől, a DUNA-KÚT Kft. mű-szaki igazgatójától. A DUNA-KÚT Kft. az utóbbi időszakban a kutak jelentős részét ?különösen a több mint 100 évvel ezelőtt fúrtakat teljesen felújí-totta. A rekonstrukció nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a jelen-legi nagyon alacsony vízállásnál is biztonságosan ellátott ivóvíz-zel Magyarország fővárosa.