Vízgazdálkodási kérdések.
Felhívás társadalmi vitára
2008-02-05 05:55:15
Kiss Miklós
A magyar vízpolitika az Európai Unió Víz Keretirányelvéhez illeszkedik. A cél a felszíni és felszín alatti vizek jó állapotának megteremtése. A kitűzött cél elérése érdekében elsődleges fontosságúnak tartom a szakmai szervezetek, valamint a lakosság és annak különböző csoportjait képviselő társadalmi szervezetek széleskörű bevonását. Ennek érdekében kérem segítségét abban, hogy intézménye/szervezete is járuljon hozzá véleményével az ország vizeinek állapotával kapcsolatos „Magyarország jelentős vízgazdálkodási kérdései” elnevezésű társadalmi vita lefolytatásához. A vitaanyag megtekinthető a „www.euvki.hu”honlapon. Kérem, hogy válaszát legkésőbb június 22-ig szíveskedjék a „Vitaanyag” 4. oldalán található információk alapján az alábbiak szerint megküldeni: • országos jelentőségű kérdés esetén a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság elektronikus címére: „vgt.kerdesek@ovf.hu” • helyi jelentőségű vitapont esetén pedig a területileg illetékes szervezet elektronikus címére. Az együttműködésükben bízva, Budapest, 2008. január 28. Tisztelettel: Dr. Váradi József s. k.