125 éves a Vaskapu-csatorna
2021-09-16 14:19:10
Kiss Miklós
Világra szóló híradással 1896. szeptember 27-én adták át Vaskapu-csatornát I. Ferenc József osztrák császár és magyar király, I. Károly román ki-rály, és I. Sándor szerb király jelenlétében. A hajózást megkönnyítő, négy részből ál-ló dunai csatornarendszer Szerbia és Ro-mánia határán létesült, Európa legna-gyobb ilyen jellegű alkotása volt. A terveket Vásárhelyi Pál készítette, a munkálatokat Wallandt Ernő vezette.