Ügyvezető igazgatót keresnek
Pályázati felhívás
2008-02-25 13:40:43
Kiss Miklós
A Magyar Hidrológiai Társaság (a továbbiakban: Társaság) a hidrológia és rokontudományai, azaz a vízzel foglalkozó tudományok és szakterületek művelésére alakult társadalmi, tudományos és szakmai egyesület. A Társaság pályázatot hirdet a nyugdíjazás folytán megüresedő ügyvezető igazgatói munkakör betöltésére. A Társaság alapszabálya értelmében az ügyvezető igazgató feladatai: – a Társaság ügyintéző szervezetének, a titkárságnak fő állású munkaviszonyban álló vezetője; – gyakorolja a munkáltatói jogokat a titkárság munkavállalói felett; – feladata a Társaság költségvetési kapcsolatainak ügyintézése, lebonyolítása, levelezése, továbbá mindazon nyilvántartások vezetése, illetve vezettetése, amelyeket a gazdálkodással kapcsolatban jogszabály ír elő. Feladata az irattározás és az ügyvitel szervezése, a hirdetmények megjelentetése, és a betekintés biztosítása mindazon ügyiratokba, amelyekre a törvény, illetve alapszabály és az ügyrend a nyilvánosság biztosítását előírja; – az elnök, illetve a főtitkár által átruházott jogkörben jogosult a Társaság képviseletére; – részt vesz a Közgyűlésen; valamint tanácskozási joggal az Elnökség és az Intéző Bizottság ülésein. Az ügyvezető igazgató felett a munkáltatói jogokat a főtitkár gyakorolja, aki a megbízással kapcsolatban kikéri az intézőbizottság véleményét. A munkakör betöltésének feltételei: – a Társaság tevékenységi területeibe tartozó szakterületek valamelyikén szakirányú felsőfokú végzettség; – feddhetetlenség; – angol nyelvismeret (önálló levelezés, tárgyalás); – számítógépes ismeretek (Word, Excel, Internet); – a Társaság alapszabálya értelmében az ügyvezető igazgatói munkakörre jelölt személy köteles a Társaságot előzetesen tájékoztatni arról, ha más közhasznú szervezetnél is betölt ilyen vagy ehhez hasonló vezető tisztséget. Előnyben részesülnek azok a pályázók, akiknek: – vezetői tapasztalatuk van; – részt vettek a Társaság eddigi életében, ismeretséggel és ismertséggel rendelkeznek a Társaság tagjai között; – jó kapcsolatteremtő, együttműködési készséggel bírnak; – gépjárművezetői engedélyük van. A munkakör — 2008. június 1. és augusztus 31. közötti 3 hónapos próbaidő után — 2008. szeptember 1-től történő kinevezéssel tölthető be határozatlan időre. A benyújtandó pályázat tartalmazza a következőket: – részletes önéletrajzot, a pályázó végzettségeinek, eddigi tevékenységének, munkahelyének, munkakörének ismertetését; – az iskolai végzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolatát; – erkölcsi bizonyítványt. Bérezés, egyéb juttatások: megegyezés szerint. A pályázatok benyújtási határideje: a pályázatokat a Társaság főtitkárának címezve, zárt borítékban 2008. március 31-ig kell benyújtani vagy beküldeni a Társaság titkárságára (1027 Budapest, Fő u. 68. IV. em. 445. Postacím: 1371 Budapest, Pf.: 433.) A pályázatok elbírálásának határideje: 2008. április 30. A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad: dr. Szlávik Lajos főtitkár a (30) 655-6994 telefonszámon. /www.mht.hu/