150 éves Budapest
2023-11-12 22:30:38
Kiss Miklós
Kilenc részes összeállításunk Budapest születésnapja alkalmából készült. A sorozat 150 év hullámzó vízellátás-fejlődéséről, rövid történetéről szól. Az eltelt másfél évszázad során Budapest vízellátó rendszere többször elérte a világszínvonalat. Sajnos ezeket a múlt század történelmi eseményei időnként visszavetették. Budapest ivóvize napjainkban Európában a legkiválóbbak közé tartozik. A Fővárosi Vízművek munkatársai ? ugyanúgy mint korunkban ?, a legnehezebb időkben /háborúk, forradalmak idején/ is áldozatos munkájukkal biztosították, hogy a főváros lakói, intézményei hozzájussanak az egészséges élet alapfeltételéhez, a tiszta, ellenőrzött ivóvízhez. 1. Az első évtized 1873 és 1882 között 2. Az 1880-as ?90-es évek 3. Fejlődés 1914-ig, az első világháborúig 4. Az első világháború következményei 5. Megújulás és bővülés a két világháború között 6. Törekvés a növekvő igények kielégítésére az ötvenes években 7. Az intenzív fejlesztés időszaka a kilencvenes évekig 8. A csökkenő vízfogyasztás következményei; Újra az élvonalban; A szükségtelen privatizáció 9. A XXI. század eseményei: Ajándék Budapestnek; A kormány megszorító intézkedései