Szennyvízprojekt Szombathelyen

2009-01-09 15:32:16
Leibinger Csilla
Szombathely az országban a 8. városként határozott úgy, hogy kiépíti a vezetékes ivóvíz-szolgáltatást és a szennyvíz-csatorna hálózatot. 110 éve működik Szombathelyen a vezetékes ivóvíz-szolgáltatás, azóta kiépített a csatornarendszer is. 1898-ban hasonló célok vezették Éhen Gyula polgármestert és a döntéshozókat, mint napjainkban. Az akkori gondolkodásmód a mai európai uniós nézőpontokkal azonos érték- és nagyságrendű. Egy modern város ellátásához szükséges az egészséges ivóvíz-hálózat, továbbá, a járványok, fertőzések megelőzése érdekében azonban nélkülözhetetlen a csatornahálózat kiépítése. A közelmúlt nagy beruházása két évvel ezelőtt kezdődött el. A VASIVÍZ ZRt. azt az 5 milliárd forint értékű beruházást valósította meg, amelynek során korszerűsítették az Újvilág utcai tisztítóművet, felújították a nyugati városrész csatornahálózatát- 1,1 km hosszú gyűjtővezetéket és 6 km-es mellékvezetékeket telepítettek, továbbá, Nárai határában új komposztáló telepet építettek.. A beruházás ugyanis nem csupán Szombathely, hanem a kistérség településeinek szolgáltatásait is fejlesztette. Mindennek eredményeként ünnepélyes keretek között átadásra került, 2008. október 17-én Szombathely eddigi legnagyobb és példaértékű beruházása, a „Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési- és tisztítási rendszerének fejlesztése” című projekt (2003/HU/16/P/PE/021/ISPA/KA) részeként bővített és korszerűsített szombathelyi szennyvíztisztító telep. Az átadáson részt vett Bajnai Gordon nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter, Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter, valamint Danuta Hübner, az Európai Bizottság regionális politikáért felelős biztosa is. A megvalósult fejlesztések környezetvédelmi jelentősége oly nagy mértékű, melyet szükséges a városért és környezetéért, de főleg önmagunkért, fogyasztókért értékelnünk. Jól felfogott érdekünk végrehajtani azokat a környezetvédelmi beruházásokat, amelyek hozzájárulnak életminőségünk javításához és az élhetőbb környezetünkért. A beruházás eredményeként mintegy 117 ezer lakos életminősége javul. Fő cél, hogy eleget tegyünk a természetes vizek megóvását célzó európai uniós irányelvek előírásainak, valamint egyéb, nemzetközi szintű egyezményekben megfogalmazott feladatoknak is. A szennyvízkezelés megoldása az állami közszolgáltatások egyike ugyan, de nem szabad elfelejtkeznünk arról sem, hogy a lakosság, az egyén is felelősséggel tartozik környezete fokozottabb igénybevételéért. Az ISPA Környezetvédelmi Program fő célja annak támogatása, hogy az uniós országok megfeleljenek az EU környezetvédelmi előírásainak és alapelveinek. A projekt keretében megvalósuló beruházás Szombathely Megyei Jogú Város és a területileg érintett 34 települési önkormányzat legjelentősebb beruházásának számít. A projekt keretében három jelentős fejlesztési részfeladat valósult meg: 1.)Szennyvíztisztító telep bővítése és korszerűsítése: Az elmúlt két év során megvalósított regionális csatornamű és szennyvíz nagyberuházás számunkra meghatározó jelentőségű, hiszen ez által szolgáltatási területünkön a szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatos problémák jelentősebb részét megoldottuk, ugyanakkor a biogáz hasznosításával termelt energia felhasználásával üzemelési költségeinket csökkenthetjük. A szennyvíztisztító telep bővítése és korszerűsítése során kiépült a mechanikai előtisztító és az iszapkezelés feltételei is megvalósultak. Az iszapvonal teljes kiépítése során megépült egy 2 x 2500 m3-es rothasztó, a gáztartály és gázgépészet, beépítettek 2 db gázmotort, elhelyeztek 2 - 2 db iszapsűrítő berendezést és iszapvíztelenítő centrifugát. A fejlesztés során kiépült két, egyenként 2500 m3-es rothasztó torony, melyek a biológiai lebontás (rothasztás) folyamán az iszap szervesanyag-tartalmának csökkentéséért felelősek. A rothasztóban zajló biológiai folyamatok hatására biogáz keletkezik, amelynek hasznosításával részben biztosítható a telep villamos- és gázellátása. A keletkező biogázt gázmotorokban elégetve villamos- és hőenergia nyerhető. A villamos energia a gépek működtetésére, a felmelegedett hűtővíz hordozta hőenergia a rothasztó fűtésére használható. A maradék biogáz kazánokban hőenergiává alakítható, amivel a telep fűtésére és melegvíz ellátására kevesebb földgázt kell felhasználni. A bomlás során keletkező napi mintegy 4000 m3 biogáz tehát a telep működése során kerül hasznosításra. A mechanikai tisztítás korszerűsítésére új átemelő - rácsgépház és homokfogó épült, így a mechanikai tisztítási folyamat kiegészült 2 db finomráccsal. A beruházás célkitűzései között első helyen szerepelt a bűzhatás megszüntetése, mely nem kis gondot okozott számunkra. Ennek csökkentése, illetve megszüntetése érdekében az említett mechanikai tisztítórendszer megújítására s az iszapvonal kiépítésére került sor. A mintegy három milliárd forint ráfordítással elkészült projekt üzembeállításával a környezetszennyező szaghatást teljes mértékben megszüntettük. Továbbá, rothasztók épültek, amelyekben az iszap elveszti szerves anyag tartalmának jelentős részét, így a kellemetlen szaghatással járó bomlás nem folytatódik. A jelentősebb bűzhatást okozó műtárgyak (homokfogók, medencék) lefedésre kerültek. Továbbá, a kellemetlen szagokkal járó szennyvíztisztítási és iszapvonali műveletek során keletkező használt levegő szűrésére 2 db biofilter került beépítésre. 2.) Szombathely nyugati városrész szenny- és csapadékgyűjtő hálózatának fejlesztése: Szombathely nyugati városrészének csatornahálózatát mintegy 110 évvel ezelőtt építették. A Perint patakon túl lévő területen főgyűjtő vezeték akkor nem készült. Ennek következtében a csapadék- és szennyvizet szállító egyesített rendszerű vezeték a patak alatt haladt át, s úgy csatlakozott a túloldalon lévő főgyűjtőhöz. Nagyobb esőzések idején azonban a vezeték befogadóképessége nem volt elegendő arra, hogy elvezesse a szennyvizet és a csapadékvizet, s emiatt az a házak alagsorát rendszeresen elöntötte a bűzös víz. A támogatás segítségével új Körmendi úti főgyűjtő, két új bújtató műtárgy és közel 6,5 km hosszú csatornahálózat rekonstrukciója valósult meg a városban. Szombathely nyugati városrészének mélyen fekvő területein a záporok idején előforduló elöntések tehát megszűntek a beruházással. Záporok esetére, a szennyvizek elvezetésének gyorsítására a főgyűjtő csatorna végén megépült egy 1500 liter/sec kapacitású vészátemelő is. A záportározó átalakításával megoldódott a záporvíz feldolgozása után a visszamaradt iszap gyors és hatékony eltávolítása. 3.)Új komposztáló telep kialakítása: A nagyberuházás harmadik projektjeként a kivitelezők a komposztáló telepet építették meg. 2008. december 18-án ünnepélyes keretek között átadták az új műszaki védelemmel ellátott, mintegy 30.000 m2-es komposztáló telepet Nárai határában. A víztelenített szennyvíziszapból itt, a jelenleg rendelkezésre álló legkorszerűbb technológiával, a négy hetes tisztítási folyamattal a mezőgazdaság számára értékes termésfokozó anyagot, komposztot állítanak elő. A több mint hat évig tartó előkészítő munka eredményeként megvalósult, s a térség száztizenötezer fogyasztóját érintő nagyberuházás költségeit 60 százalékban EU-s támogatásból, 30 százalékban állami költségvetésből, 10 százalékos arányban pedig önkormányzati forrásokból fedezték. A projekt teljes költségvetése csaknem 5 milliárd forint. A tervezett fejlesztések megvalósítása során jelentős pénzmaradvány keletkezett. A maradványpénz a projekt céljaival összhangban lévő kiegészítő beruházások megvalósítására irányul. Várhatóan a projekt keretében további fejlesztések lesznek a szennyvíztisztító telepen, a komposztáló telepen és a csatornahálózathoz kapcsolódóan 2010. december 31-ig. Szombathely és környékének vízhasznosítása megoldást nyert a beruházással. Az egész környéken olyan biztonságos üzemeltetés lehetséges a továbbiakban, mely a fogyasztók életét kényelmessé tudja tenni.