Tiltakozik a szakszervezet
A kormányrendelet visszavonását kérik!
2009-09-11 15:44:19
Kiss Miklós
A Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (VKDSZ) tagszervezetei érthetetlennek tartják az állami és önkormányzati többségi tulajdonban levő gazdasági társaságok működésének átláthatóbbá tételét szabályozó 175/2009.(VIII.29.) sz. Kormányrendeletet, melynek 2. paragrafusa az Mt. 188. paragrafusára hivatkozva a középszintű munkahelyi vezetőkre is vonatkoztatja a jövedelmek nyilvánosságra hozatalának kötelezettségét. A VKDSZ fontosnak tartja, hogy a Kormány megakadályozza a közpénzek ellenőrizetlen kiáramlását, a felső vezetők irreálisan magas jövedelmét. Elfogadja a rendeletalkotó azon törekvését, hogy nyilvánosságra kell hozni az állami, az önkormányzati és a költségvetési szervek, valamint a közalapítványok felső vezetőinek, tisztségviselőinek és a felügyelőbizottság tagjainak alapbérét, pénzbeli juttatásait, mellyel remélhetőleg megakadályozható több tízmilliós, ill. több százmilliós tételek indokolatlan kifizetése. A Szövetség azonban elutasítja, hogy az intézkedés kiterjedjen azokra a középvezetőkre és munkahelyi vezetőkre is, akik a felső vezetőkhöz képest igen szerény díjazás mellett látják el szakmai feladataikat. Úgy ítélik meg, hogy a most hatályos kormányrendelet nem azt a célt szolgálja, hogy megakadályozza a napjainkban egyre gyakrabban felszínre kerülő irreálisan magas menedzseri kifizetéseket, megbízási díjakat, hanem ellenkezőleg, kiadja a nyilvánosságnak azoknak a jövedelmi adatait, akik rendezett, munkaügyi kapcsolatokon alapuló munkaszerződések (Kollektív Szerződés) alapján végzik valóságos közszolgálati tevékenységüket (nem közszolgálati státuszban), szakmai kompetenciák és nem politikai hovatartozás alapján. Az e fajta nyilvánosság munkahelyi, társadalmi kapcsolatbeli konfliktusokat okozhat, valamint sértheti a személyiségi jogokat is. A VKDSZ felszólítja a Kormányt, hogy azonnali hatállyal vonja vissza a rendeletet, és fogalmazzon meg új intézkedéseket a dolgozók számára irritáló, indokolatlanul magas jövedelemkiáramlások megakadályozására, biztosítva ezzel a társadalmi és a munkahelyi békét./www.vkdszsz.hu/