Dr. Salamin Pálra emlékeznek
TUDOMÁNYOS EMLÉKÜLÉS
2013-02-25 15:04:49
Kiss Miklós
2013. április 23-án, kedden 14 órakor a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építőmérnöki Kar, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszékén tudományos emlékülésen emlékeznek meg dr. Salamin Pál 100. születésnapjáról - kaptuk a hírt dr. Szlávik Lajostól, a Magyar Hidrológiai Társaság elnökétől. Dr. Salamin Pál éveken át oktatott az Budapesti Műszaki Egyetemen és vezette a Vízgazdálkodási Tanszéket. Munkásságáról így ír a Magyar Életrajzi Lexikon: Salamin Pál (Bp., 1913. ápr. 23. - Bp., 1984. okt. 22.): mérnök, egyetemi tanár, a műszaki tudományok kandidátusa (1952). Oklevelét a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szerezte 1940-ben. Ezután 1940 és 1941 között az Orsz. Öntözésügyi Hivatalban szerződéses mérnök, majd 1942 és 1946 között a K-Mo.-i Villamossági Rt.-nél dolgozott. 1946 és 1948 között önálló tervezési irodát vezetett, de már 1946 őszén a Bp.-i Műszaki Egy. oktatójaként tevékenykedett. 1947-től 1951-ig adjunktus, 1951-52-ben intézeti tanár volt, 1952-ben nevezték ki egyetemi docenssé. 1961-62-ben tanszékvezető egyetemi docens. 1962-ben lett egyetemi tanár, 1962-től 1966-ig a vízgazdálkodási tanszék tanszékvezető egyetemi tanára. Mint a vízépítőmérnöki szak referense a reformtantervek kidolgozásában kiemelkedő munkát végzett. Professzorként is élénk kapcsolatban maradt a vízügyi szolgálattal: tudományos megállapításait a vízügyi szolgálat hasznosította. Foglalkozott nagy vízépítési műtárgyak, vízerőtelepek előmunkálataival és tervezési kérdéseivel, belvízvédelmi feladatokkal, belvízrendezési problémák megoldásával. Tagja volt a Magyar Hidrológiai Társaságnak, a Magyar Meteorológiai Társaságnak, a Magyar. Földrajzi Társaságnak, az Eötvös Loránd Fizikai Társaságnak-nak, a Közlekedési és Mélyépítéstudományi Egyesületnek, valamint az MTA Agrártudományok Osztálya Agrometeorológiai Bizottságának. Élete utolsó szakaszában egyetemi és oktatástörténeti kutatásokkal foglalkozott. Kitüntetései: a Magyar Hidrológiai Társaság Bogdánfy Ödön Emlékérme (1952), Schafarzik Ferenc Emlékérem (1967). Főbb művei: Vízháztartási vizsgálatok (Bp., 1954); Belvízrendszerek tervezése. Elméleti szempontok (Bp., 1956); Öntözött területek víztelenítése (Bp., 1959); Öntözőrendszerek és öntözőtelepek tervezési irányelvei (szerk. Bp., 1960); Vízrendezések. I (Bp., 1966); A síkvidéki üzemi vízrendezés alapelvei és tervezése a nagytérségi vízrendezés keretében (Bp., 1978); Erózió elleni küzdelem és környezetvédelem (Bp., 1982); A vízügyi felső- és középfokú oktatás 200 éve (Bp., 1983). - Irod. Lipták Ferenc: Dr. S. P. (1913-1984) (Jövő Mérnöke, 1984. nov. 23.)