58/2013. (II.27.) Kormányrendelet
Megjelentek a víziközmű törvény végrehajtásának szabályai
2013-03-03 18:41:06
Kiss Miklós
Március 1-jén hatályba lépett a 58/2013. (II. 27.) Kormányrendelet a víziközmű törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról. Ezzel érvényét vesztette a 38/1995. (IV. 5.) Kormányrendelet. A jogszabály többek között meghatározza az üzemeltetési szerződések pályázati követelményeit; a közérdekű üzemeltető kijelölésére vonatkozó szabályokat; azt, hogy milyen feltételek teljesítésével kaphatnak víziközmű szolgáltatói engedélyt az üzemeltetők; a felhasználókkal (korábban fogyasztók) kötendő közüzemi szerződés követelményeit; továbbá az ivóvízellátás és szennyvízelvezetés részletes előírásait.