VIZINFORM.HUVIZINFORM.HU   


Dr. Nováky Béla elhunyt
2017. január 9-én 14 órakor helyezik örök nyugalomba
2017-01-03 10:48:59
Kiss Miklós
NOVÁKY BÉLA (Marosvásárhely, 1944. III. 6. (Budapest, 2016. december 20.) /Fejér László nekrológja/ A budapesti I. István (ma Szent István) gimnázium (1958-1962) elvégzése után a Leningrádi Hidrometeorológiai Egyetem szárazföldi hidrológia szakán tanult állami ösztöndíjasként 1962-1967. között, ahol 1967-ben szerzett hidrológus mérnöki oklevelet. Az oklevelet a BME Építőmérnöki Kara vízépítő mérnökként honosította 1983-ban. 1983-1985 között a Budapesti Műszaki Egyetemen szakmérnöki tanulmányokat folytatott és szerzett vízgazdálkodási szakmérnöki oklevelet 1985-ben. A BME Vízgazdálkodási Tanszékén szerzett egyetemi doktori fokozatot 1991-ben. 1992 lett az MTA-n a műszaki tudomány kandidátusa, ami alapján a BME 1994-ben megadta részére a PhD tudományos fokozatot. 1998-2001. között Széchenyi professzori ösztöndíjas volt. 1967-1970. között a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság hidrológus mérnöke, majd 1970-1971-ben a Vízgazdálkodási Osztály vezetője. 1972-1987. között az OVH Vízkészlet-gazdálkodási Központ (VIKÖZ) főelőadója, majd főmunkatársa. Ezalatt 1972-1975-ben és 1977-1980-ban Mongóliában szakértőként, illetve a szakértői csoport vezetőjeként dolgozott az ország vízgazdálkodási kerettervének összeállításán. 1987-1991. között a VITUKI Hidrológiai Intézetének tudományos főmunkatársa. 1991-2006. között a Gödöllői Agrártudományi Egyetem, ill. jogutódja, a Szent István Egyetem Víz-gazdálkodási és Meliorációs Tanszéke tudományos főmunkatársa, 1993-tól egyetemi docense, 1998-2000. között a Tanszék vezetője. 2001-2006. között a Szent István Egyetem Tájökológiai Tanszék egyetemi docense. Oktatási területei: vízgazdálkodás, agrohidrológia, a Kárpát-medence vízföldrajza. 2007-2013. között az MTA-BME Vízgazdálkodási Kutatócsoport tudományos főmunkatársa. 2013-tól nyugdíjas. Kutatási területei: hidrológiai előrejelzések, vízrajzi észlelések, Mongólia vízgazdálkodási keretterve, a Tisza-medence vízháztartása, éghajlatváltozások hidrológiai hatásai. Publikációinak száma 146 (ebből 18 könyvfejezet, 17 tudományos kiadvány, 48 tudo-mányos cikk). Több, mint 100 előadást tartott, különösen az éghajlatváltozás és hidro-lógiai vízgazdálkodási hatásai terén. "A globális éghajlati változások társadalmi-környezeti vizsgálata" c. dolgozatáért (Vízügyi Közlemények 1989) 1991-ben elnyerte a Magyar Hidrológiai Társaság Vitális Sándor szakirodalmi nívódíját. Számos állami, társadalmi megbízatásnak tett eleget, tisztséget töltött be szakmai életútja során, amelyek közül a fontosabbak: MTA Vízgazdálkodás-tudományi Bizottság tagja (1993-), titkára (2006-2011), el-nöke (2012-), - MTA Osztályközi Állandó Hidrológiai Bizottságának tagja (1998-), - IPCC MTA KTB keretében működő magyar bizottságának (NIC) tagja (2008-), - Országos Vízgazdálkodási Tanács tagja (2008 ?), - Nemzeti Fenntartható Fejlesztés Tanács Klímapolitikai Bizottsága tagja (2013-2015), - Nemzetközi Hidrológiai Program (IHP) magyar tagozatának tagja (1993-), - Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kara Kari tanácsá-nak tagja (1996-2000, 2002-2005). A Magyar Hidrológiai Társaságnak 1968-tól tagja, a szolnoki csoport titkára (1970-1971), a Hidraulikai és Műszaki Hidrológiai Szakosztályának vezetőségi tagja (1985-2007), alelnöke (2003-2006); az MHT Nemzetközi Bizottsága tagja (1986-1991), a Hid-rológiai Tájékoztató szerkesztő bizottsági tagja (1984-1985), a Hidrológiai Közlöny szerkesztő bizottságának tagja (2015-). Az MHT-ban végzett tevékenységéért 1986-ban Pro Aqua emlékérmet kapott. Számos állami, társadalmi, intézményi kitüntetés, elismerés, cím birtokosa, többek között: - Felsőoktatási Tanulmányi Érdemérem (Oktatásügyi Minisztérium), 1968 - Árvízvédelemért (Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság), 1970 - Kiváló Munkáért (Vízgazdálkodási Intézet), 1979, 1986 - Mongol Vízgazdálkodás Kiváló Dolgozója (Mongólia Vízügyi Minisztériuma), 1980 - Najramdal (Barátság) Érdemérem (Mongólia Minisztertanácsa), 1984 - Vízrajzi Szolgálatért emlékplakett (VITUKI), 1986 - Magyar Köztársaság Elnökének Sub auspiciis praesidis rei publicae Aranygyűrűje, 1993 - Pedagógus Szolgálatért Emlékérem (Oktatásügyi Minisztérium), 2006 - Az IPCC tagjaként testületi Nobel-békedíj, 2007 - Magyar Mérnökkamra tiszteleti tagja, 2008 - Doctor honoris causa (Szent István Egyetem), 2009 - Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje, 2015 Nováky Béla emlékét kegyelettel megőrizzük! Magyar Hidrológiai Társaság

Nagyobb kp
 Kattints ide!
2017-01-03 10:48:59· Nyomtathat vltozat  Facebook

Hírek

Felhasználónév

Jelszó


BÁCSVÍZ Víz és Csatornaszolgáltató Zrt.
www.bacsviz.hu


Bakonykarszt Zrt.
www.bakonykarszt.hu


Duna-Kút Víziközmű Építő és Szolgáltató Kft.
www.dunakut.hu


Üvegház2001
www.uveghaz.com


HAWLE
www.hawle.hu


VKDSZSZ
www.vkdszsz.hu


Interex-Waga Kft.
http://www.interex-waga.hu/


Hangmester.hu
www.hangmester.hu


Hőtérkép
Hőtérkép
Felhőkép
Felhőkép
Forrás: www.idokep.hu