VIZINFORM.HUVIZINFORM.HU   


Hidrológiai vándorgyűlés Tatán
Vándorgyűlés lesz Tatán
2007-06-26 16:35:25
Kiss Miklós
Július 4-5-én Tatán rendezi évenkénti szokásos vándorgyűlését a Magyar Hidrológiai Társaság. www.hidrologia.hu A rangos szakmai rendezvényen az alábbi szekcióelőadások lesznek: 1. Árvízvédelemi szekció - a 2006. évi tiszai árvízvédekezés tapasztalatai, - a 2006. évi dunai árvízvédekezés tapasztalatai, - a dunai és tiszai árvíz egybeesésének okai és tanulságai, - a nagyvízi medrek rendezése, a lefolyási viszonyok javítását célzó beavatkozások, - az éghajlatváltozás hatása az árvízhelyzetre, - az EU-szintű árvízvédelmi ajánlások és a magyar gyakorlat, - a VTT (Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése) helyzete, jövője. 2. Területi vízgazdálkodási szekció - A Társaság véleményének kialakítása a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés munkaprogram-járól, szervezéséről, a társadalom részvételének stratégiájáról, - a VKI szerinti magyarországi víztestek jellemzése, az állapotértékelés módszertana, - a VKI monitoring kialakítása és működtetése Magyarországon, - a 2006. évi belvízvédekezés tapasztalatai, - a klímaváltozásra való felkészülés, a VAHAVA projekt mezőgazdasági vízgazdálkodási vonatkozásai, - a vidékfejlesztés vízgazdálkodási kérdései és a fenntartható területi vízgazdálkodás, különös tekintettel az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programra és a stratégiai környezeti vizsgálatra - a mezőgazdasági vízhasznosítás helyzete, fejlesztési lehetőségei, aszálystratégia, - vízfolyások revitalizációjának tervezési és kivitelezési tapasztalatai, - szélsőséges hidrológiai helyzetek kialakulása és előrejelzése, - a helyi vízkárok és a szélsőséges hidrológiai helyzetek összefüggése. 3. Vízbeszerzési szekció - vízbázis védelmi tervek készítése, engedélyeztetése, - állami szerepvállalás a kiemelt és fokozottan sérülékeny vízbázisok esetében, - a védőterület kialakításának lehetőségei, - a vízbázis-védelem pénzügyi, támogatási lehetőségei, - a források, karsztvizek szerepe az ivóvízellátásban, - a forrásból, karsztvízből történő ivóvízellátás problémái, - karsztvizek védelmének lehetőségei, - a karsztvíz felhasználásának helyzete. 4. Csatornázási és szennyvíztisztítási szekció - a Társaság véleményének kialakítása a Víziközmű Törvény tervezetéről, - az EU települési szennyvíz irányelvének végrehajtása Magyarországon, - csatornahálózatok üzemeltetésének aktuális kérdései, - a szennyvíztisztítással és az iszapkezeléssel szemben támasztott követelmények, - kis települések természet-közeli szennyvíztisztítása, - kisméretű szennyvíztisztító telepek tápanyag-eltávolítási hatása, - a biológiai lebontás és az utóülepítés hatásfokának növelésére alkalmas eljárások, - természetidegen szerves anyagok biológiai lebontása, - fiziko-kémiai módszerek alkalmazása a szennyvíztisztítás területén, - minőségi és mennyiségi mérési igények, irányítástechnikai követelmények, megoldások és fejlesztési irányok a szennyvíztisztító telepeken, - szennyezett levegő kezelése kémiai és biológiai módszerekkel, - anaerob iszapkezelés és egyéb szerves hulladékok kezelésének összekapcsolása, - a szennyvíztisztítás megújuló energiaforrásai. 5. Vízgazdálkodási - környezetvédelmi szekció - a felszíni és felszínalatti vizek mennyiségi és minőségi védelmével kapcsolatos jogszabályok rendelkezéseinek hatása, - az EU felszínalatti vizek védelmére vonatkozó új irányelvének várható hatásai, - környezeti elemek összehangolt, komplex szemléletű védelmének szükségessége, - társadalmi követelmények és természetvédelmi igények gazdaságossági összehangolásának lehetősége és szükségessége a vízkárelhárításban, - a környezetvédelmi, természetvédelmi vagy vízügyi közérdek és a magánérdek, illetve a magánérdeken alapuló civil szerveződések kisebbségi érdekeinek ellentmondásai, az ellentmondások feloldási lehetőségei, - a diffúz szennyeződések csökkentésének szükségessége, jogérvényesítési lehetőségek, az összehangolás anomáliái a VKI tükrében, - a környezeti elemek védelmét szolgáló rendelkezések, előírások ellenőrzési tapasztalatai, a helyszíni ellenőrzések feltételei, - közterületi csapadékvízelvezető rendszeren kialakított olajfogó tervezési, engedélyezési, üzemeltetési problémái, - vízbázis védőterületek kijelölésének helyzete, műszaki és jogi kérdései, - a vizes élőhelyek védelméről szóló Ramsari Egyezmény és a Natura-2000 területekre vonatkozó rendelkezések végrehajtásának helyzete, - a dunai hajózás fejlesztési tervének véleményezése. 6. Vízügyi kommunikációs szekció - a vízügyi kommunikáció jelenlegi helyzete, - a VKI társadalom-részvételi stratégiájának véleményezése, - a társadalom megszólításának, bevonásának lehetőségei, - jeles napok - különösen a Víz Világnapja - kihasználása a kommunikációban, - hagyományos sajtótermékek értékelése, hatása, - a vízügyi kiadványokban rejlő lehetőségek, - a honlapok és a velük elérhető hatás, - az elektronikus kapcsolattartásban rejlő lehetőségek.
2007-06-26 16:35:25· Nyomtathat vltozat  Facebook

Hírek

Felhasználónév

Jelszó


BÁCSVÍZ Víz és Csatornaszolgáltató Zrt.
www.bacsviz.hu


Bakonykarszt Zrt.
www.bakonykarszt.hu


Duna-Kút Víziközmű Építő és Szolgáltató Kft.
www.dunakut.hu


Üvegház2001
www.uveghaz.com


HAWLE
www.hawle.hu


VKDSZSZ
www.vkdszsz.hu


Interex-Waga Kft.
http://www.interex-waga.hu/


Hangmester.hu
www.hangmester.hu


Hőtérkép
Hőtérkép
Felhőkép
Felhőkép
Forrás: www.idokep.hu